Nowa firma - gotowka

Gotówka jest to najbardziej powszechny z dostępnych środków wymiany w transakcjach typu kupna i sprzedaż. Dzięki pieniądzowi nastąpiło rozdzielenie w czasie transakcji kupna-sprzedaży na dwie odrębne czynności - transakcję kupna oraz transakcję sprzedaży - przez co przestała istnieć konieczność zachowania jedności czasu i miejsca. Każdy z nas przyjmuje go za sprzedane usługi i towary, wiedząc o tym, że za pieniądze będzie mógł nabyć inne niezbędne mu dobra (materialne lub usługi). Towar lub usługa może być sprzedany, a za otrzymane pieniądze dokonać zakupu towaru lub usługi w innym miejscu oraz w innym terminie.

Pieniądz jest przede wszystkim tzw miernikiem wartośći. Przy pomocy pieniądza możliwe jest pokazanie wartości innych towarów (w postaci cen towarów w jednostkach pieniężnych), ponieważ jest powszechnym ekwiwalentem. Cena jest pieniężnym wyrazem wartości usług i towarów. Aby móc określić cenę towaru lub usługi n ie musimy posiadać pieniądza, gdyż pełni on rolę miernika wartości również abstrakcyjnie.

 

Pieniądz jest również "środkiem płatniczym". Stał się on środkiem płatniczym poprzez oddzielenie się ruchu towarów i świadczonych usług w czasie od ruchu pieniądza. Dzieje się tak ponieważ, zapłata za towar lub usługę nie musi następować natychmiast po ich dostawie. Zarówno kupujący jak i sprzedający zazwyczaj umawiają się co konkretnie do terminu zapłaty należności za dostarczone towary lub usługi. Powstaje więc zobowiązanie odbiorcy wobec dostawcy, które wyrównane będzie w formie pieniężnej w terminie późniejszym. Pieniądz spełnia również funkcję środka płatniczego podczas pokrywaniu innych zobowiązań, jak np. z tytułu podatków i opłat, wynagrodzeń pracowników, spłaty kredytów, darowizn, itp.

Wraz z rozwojem funkcja pieniądza jako środka płatniczego non stop wzrasta, natomiast jako środka wymiany, maleje. Transakcje gotówkowe są mniej spotykane w obrocie gospodarczym, gdyż są zastępowane powszechnie przez obrót bezgotówkowy.